Πολύκεντρο Προστασίας & απασχόλησης παιδιών & εφήβων

Μαραθάσας

Το Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Μαραθάσας

Aποτελεί σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου και Γερακιών και συστάθηκε με σκοπό την κοινή οργάνωση και ανάπτυξη προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ενίσχυσης, ευημερίας και αλληλεγγύης προς την ορεινή κοινωνία της περιοχής Μαραθάσας.

Ορεινές Κοινωνίες

Ανάπτυξη

Προστασία

Δράσεις

Λειτουργία Παιδοκομικού Σταθμού για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

Λειτουργία Πολυκέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης για Παιδιά και Εφήβους

Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σχολείου

Λειτουργία Πολυκέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

Δημιουργία Στέγης Ηλικιωμένων

Δημιουργία Ξενώνα Νέων

Aνάπτυξη Πανεπιστημιακής Σχολής/ Σχολών ή/και Ερευνητικού Κέντρου

Όποιες άλλες δράσεις καταδειχθούν ως ωφέλιμες για την ορεινή κοινωνία των κοινοτήτων της Μαραθάσας.

Τα Νέα μας

Προκήρυξη Θέσεων

Με βάση τα παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας προκηρύσσει: Μια θέση Διευθύνοντος Προσώπου για τον Βρεφοπαιδοκομικό...

Ανακοίνωση για Αγορά Υπηρεσιών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας για παιδιά προσχολικής ηλικίας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έμπειρα άτομα καταρτισμένα στον...

Ωράριο λειτουργίας και ηλικίες εγγραφής παιδιών στο Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας.

Δημιουργική απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια, λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού αλλά και...

Δημιουργία Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας

Πρότυπο πλαίσιο λειτουργίας σύμφωνα με εκπαιδευτικές πρακτικές και την έγκριτη παιδαγωγική βιβλιογραφία από τον διεθνή χώρο Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σύµφωνα...

Μέλη του Δικτύου

Κοινοτικό Συμβούλιο Γερακιών

Περισσότερα

Κοινοτικό Συμβούλιο Πεδουλά

Περισσότερα

Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλά

Περισσότερα

Κοινοτικό Συμβούλιο Οικού

Περισσότερα

Κοινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη

Περισσότερα

Υποστηρικτές | Συνεργάτες

Ίδρυμα «Γιαννάκη Παπαδούρη»

Περισσότερα

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc