Προκήρυξη Θέσεων

Με βάση τα παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας προκηρύσσει: Μια θέση Διευθύνοντος Προσώπου για τον Βρεφοπαιδοκομικό...

Ανακοίνωση για Αγορά Υπηρεσιών

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας για παιδιά προσχολικής ηλικίας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με έμπειρα άτομα καταρτισμένα στον...

Ωράριο λειτουργίας και ηλικίες εγγραφής παιδιών στο Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας.

Δημιουργική απασχόληση, διαπαιδαγώγηση, παιχνίδι, ψυχαγωγία, ανάπαυση, ψυχολογική βοήθεια, λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού αλλά και...

Δημιουργία Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας

Πρότυπο πλαίσιο λειτουργίας σύμφωνα με εκπαιδευτικές πρακτικές και την έγκριτη παιδαγωγική βιβλιογραφία από τον διεθνή χώρο Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σύµφωνα...

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των Κοινοτικών Συμβουλίων Γερακιών, Οίκου, Μουτουλλά, Πεδουλά και Καλοπαναγιώτη

Τα Κοινοτικά Συμβούλια Γερακιών, Μουτουλλά, Οίκου, Πεδουλά και Καλοπαναγιώτη κατόπιν εισήγησης του Προέδρου τους, ενέκριναν το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας,...

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc