Ίδρυμα «Γιαννάκη Παπαδούρη»

Συνεχώς εξελίσουμε και προσαρμόζουμε τη στρατηγική μας και εστιάζουμε σε τομείς που έχουν την  μεγαλύτερη σημασία. Όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενιές. Εστιάζουμε στις αγροτικές κοινότητες και στα εγκαταλελειμμένα χωριά δίνοντάς τους την ευκαιρία να αγωνιστούν ξανά.

Γιαννάκης Α. Παπαδούρης
Πρόεδρος Ιδρύματος

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc