Τμήματα Σταθμού

Κανονική λειτουργία

Το Σχολικό Έτος του Σταθμού για όλα τα παιδιά εξαιρουμένων αυτών που φοιτούν σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Προδημοτική αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Ο Παιδοκομικός Σταθμός, τηρουμένων των εξαιρέσεων που αναφερονται πιό κάτω, δεν  θα  λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Παρασκευή Διακαινησίμου εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Διοικούσα Επιτροπή.

Ο Παιδοκομικός Σταθμός, τηρουμένων των εξαιρέσεων που αναφερονται πιό κάτω, θα είναι ανοικτός επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η κανονική λειτουργία του Σταθμού αρχίζει από την 7:30 ώρα και λήγει την 16:00 ώρα. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού δύναται να παρατείνεται το πρωί έως και μία (1) ώρα, δηλαδή να αρχίζει η λειτουργία του από την 6.30 ώρα, και δύο (2) ώρες το απόγευμα, δηλαδή να λήγει η λειτουργία του την 18.00 ώρα, ανάλογα με τις ανάγκες των γονέων.

Το Σχολικό Έτος του Σταθμού για τα παιδιά που φοιτούν στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Προδημοτική θα συμπίπτει με το Σχολικό Έτος του Δημοσίου Σχολείου. Ως εκ τούτου ο Παιδοκομικός Σταθμός θα προσφέρει υπηρεσίες καθημερινά για αυτά εκτός Σαββάτου, τηρουμένων των εξαιρέσεων που αναφερονται πιό κάτω, από την 13.00 ώρα έως την 18.00 ώρα.

Εξαιρέσεις από την κανονική λειτουργία του Παιδοκομικού Σταθμού

 1. Προγράμματα Εορτών. Παρακολούθηση μαθημάτων από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Παρασκευή Διακαινησίμου. Για αυτή την περίοδο θα υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής κάθε Σεπτέμβριο με την έναρξη της Σχολικής χρονιάς. Ακόμα θα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης για τα παιδιά που φοιτούν σε Δημόσια σχολεία (αρκεί να υποβάλλεται ανάλογη αίτηση) κατά τις Σχολικές Αργίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις Δημόσιες αργίες, δηλαδή η ημερομηνία ονομαστικής εορτής του Αρχιεπισκόπου (σε αυτή την χρονική περίοδο η 13η Νοεμβρίου) και η 11η Ιουνίου (Αποστόλου Βαρνάβα) νοουμένου ότι αυτές δεν συμπίπτουν με Κυριακή σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας του Σταθμού.
 2. Σάββατα. Ο Παιδοκομικός Σταθμός θα λειτουργεί τα Σάββατα και θα παρέχεται δυνατότητα μεμονωμένης επιλογής Σαββάτου. Η χρέωση θα γίνεται με ημερήσια τροφεία. Ο προγραμματισμός χρήσης αυτής της υπηρεσίας θα γίνεται ανά δίμηνο για διευκόλυνση του προγραμματισμού των γονέων.
 3. Θερινή Περίοδος. Κατά τη θερινή περίοδο που το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και η Προδημοτική είναι κλειστά – δηλαδή από την Πέμπτη πριν από την προτελευταία Παρασκευή του Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή πριν από τη δεύτερη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου (για τους/τις μαθητές/μαθήτριες), ο Παιδοκομικός Σταθμός θα προσφέρει ειδικό πρόγραμμα, εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου.
 4. Πρόγραμμα Αυγούστου. Κατά τον μήνα Αύγουστο ο Παιδοκομικός Σταθμός θα λειτουργεί με ειδικό πρόγραμμα καθημερινά περιλαμβανομένης της Κυριακής με εξαίρεση επτά ημερολογιακών ημερών στις οποίες θα περιλαμβάνεται η αργία της 15ης Αυγούστου, περίοδος όπου ο Παιδοκομικός Σταθμός θα είναι κλειστός. Το Πρόγραμμα Αυγούστου θα είναι ευέλικτο και ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο παιδί. Θα προσφέρονται υπηρεσίες μία ή και περισσότερες ημέρες μεμονωμένα ή και συνεχόμενα με βάση το πρόγραμμα των γονέων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής κατά τον μήνα Μάιο.

Η ανάγκη για λειτουργία του παιδοκομικού Σταθμού κατά το μήνα Αύγουστο θα πρέπει να προκύπτει μετά από διερεύνηση του θέματος από το Σύνδεσμο Γονέων σε συνεργασία με το Διευθύνων  πρόσωπο. Η διερεύνηση θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα για καλύτερο προγραμματισμό. Η διερεύνηση μπορεί να γίνεται με τη συμπλήρωση δήλωσης ενδιαφέροντος από τους γονείς οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλλουν προκαταβολικά και τα ανάλογα δίδακτρα για το μήνα Αύγουστο, ώστε να διασφαλίζεται η φοίτηση των παιδιών τους. Για να λειτουργήσει ο Παιδοκομικός Σταθμός κατά το μήνα Αύγουστο θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός μαθητών του τμήματος που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν, να μην είναι μικρότερος από το 1/4 του αριθμού των παιδιών που φοιτούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αν για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, στον Παιδοκομικό Σταθμό φοιτούσαν 12 παιδιά, τότε το τμήμα μπορεί να λειτουργήσει κατά το μήνα Αύγουστο με ελάχιστο αριθμό παιδιών 3. Με τον ίδιο τρόπο αν τα παιδιά είναι 16 μπορεί να λειτουργήσει με ελάχιστο αριθμό παιδιών 4 κοκ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα αξιολογούνται με την ίδια προαναφερθείσα διαδικασία η οποία θα πραγματοποιείται κατά τον μήνα Ιούνιο και Οκτώβριο αντίστοιχα. Ο Παιδοκομικός Σταθμός με απόφαση της Επιστημονικού Συμβουλίου θα αποφασίζει τη λειτουργία από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 6η Ιανουαρίου καθώς και από τη Μεγάλη Δευτέρα έως την Παρασκευή Διακαινησίμου εξαιρουμένων των επίσημων αργιών, ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και το ακριβές πρόγραμμα της θερινής περιόδου και του μήνα Αυγούστου. Θα ισχύουν ειδικές χρεώσεις με βάση την επιλογή των ημερών που θα παραχωρηθούν υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι εάν οι γονείς εγγεγραμμένου παιδιού δεν υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα αυτά τότε το παιδί δεν θα εξυπηρετείται από το Τμήμα που είναι εγγεγραμμένο.

Δημόσιες Αργίες κατά τις οποίες ο Παιδοκομικός Σταθμός θα είναι κλειστός:

 • 1η Οκτωβρίου
 • 28η Οκτωβρίου
 • 24 Δεκεμβρίου,
 • 25Δεκεμβρίου,
 • 26 Δεκεμβρίου,
 • 1 Ιανουαρίου
 • 6 Ιανουαρίου
 • 30η Ιανουαρίου
 • 25η Μαρτίου
 • 1η Απριλίου
 • 1η Μαΐου
 • Καθαρά Δευτέρα
 • Αναλήψεως
 • Αγίου Πνεύματος
 • 15 Αυγούστου, Κοίμηση Θεοτόκου
 • Εβδομάδα Αυγούστου στην οποία περιλαμβάνεται η 15η ημέρα, η δομή θα είναι κλειστή

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

Συγκρότηση Σταθμών σε Τμήματα

Με βάση τον περί Παιδιών Νόμο (Κεφ.352), τους περί Παιδιών Τροποποιητικούς Νόμους  Ν.143(Ι)/2002 και Ν.62(Ι)/2011 και το περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα Κ.Δ.Π.262/2011 οι απαιτήσεις για τη λειτουργία βρεφοπαιδοκομικών σταθμών είναι οι ακόλουθες:

1. Βρεφοκομικός Σταθμός ή Τμήμα (βρέφη μέχρι 2 ετών)

(α) ένας παιδοκόμος για κάθε έξι (6) βρέφη κατ’ ανώτατο όριο ηλικίας μέχρι δύο χρόνων. Για παιδιά μέχρι δύο χρόνων, ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε κάθε αίθουσα είναι έξι (6) βρέφη.

2. Παιδοκομικός Σταθμός ή Τμήμα (νήπια από 2 ετών και άνω) 

(α)Τμήμα από 2 χρονών μέχρι 3 χρονών με μέγιστο αριθμό 16 παιδιών με διαρκή παρουσία ενός παιδοκόμου. Για παιδιά ηλικίας δύο χρονών και άνω, ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε κάθε αίθουσα είναι δεκαέξι (16) παιδιά. Σε περίπτωση μικρότερων αιθουσών, η αναλογία των παιδιών καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα 2 τ.μ. ανά παιδί.
(β) Τμήμα από 3 χρονών μέχρι 4 χρ. και 8 μηνών με μέγιστο αριθμό 24 παιδιά με διαρκή παρουσία ενός παιδοκόμου. Για παιδιά ηλικίας τριών χρονών και άνω ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε κάθε αίθουσα είναι είκοσι τέσσερα (24) παιδιά. Σε περίπτωση μικρότερων αιθουσών, η αναλογία των παιδιών καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα 2 τ.μ. ανά παιδί.

3. Μεικτό τμήμα

(α) Τμήμα από 2 χρονών μέχρι 4 χρ. και 8 μηνών με μέγιστο αριθμό 20 παιδιά με διαρκή παρουσία ενός παιδοκόμου. Για παιδιά ηλικίας δύο χρονών και άνω, ο μέγιστος αριθμός παιδιών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε κάθε αίθουσα είναι είκοσι (20) παιδιά.
Νοείται ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας από 4χρ+8/12 και άνω που φοιτούν σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Προδημοτική θα μπορούν να ενταχθούν σε Τμήμα από 3 χρονών μέχρι 4 χρ. και 8 μηνών και σε Μεικτό Τμήμα ηλικιών 2χρ. μέχρι 4χρ+8/12 τηρουμένου πάντοτε του ανώτατου ορίου παιδιών και ανεξάρτητα από την ώρα που τα παιδιά αυτά θα συμμετάσχουν στο Τμήμα (π.χ. μετά την 13.00 ώρα, όταν και το Δημόσιο Σχολείο κλείνει).

Ο Παιδοκομικός Σταθμός Μαραθάσας συγκροτείται σε τμήματα

α) Βρεφοκομικό Τμήμα από 2 μηνών έως 2 ετών (Α).
β) Μεικτό τμήμα ηλικιών 2χρ. μέχρι 4χρ+8/12 με μέγιστο αριθμό 20 παιδιά (Β)

Τα τμήματα θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών και τον αριθμό των παιδιών που εγγράφονται κάθε σχολική χρονιά, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις τον περί Παιδιών Νόμο (Κεφ.352), τους περί Παιδιών Τροποποιητικούς Νόμους  Ν.143(Ι)/2002 και Ν.62(Ι)/2011 και το περί Παιδιών (Παιδοκομικοί Σταθμοί) Διάταγμα Κ.Δ.Π.262/2011.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο θα αποφασίζει για τον αριθμό των τμημάτων κάθε έτος σύμφωνα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων παιδιών.
Ο αριθμός των παιδαγωγών που θα εργάζονται στον Παιδοκομικό Σταθμό, θα αποφασίζεται καταληκτικά από το επιστημονικό συμβούλιο σε συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών και τα προαναφερθέντα.