Εγκαταστάσεις

Ο Σταθμός που παρέχει φροντίδα σε παιδιά ηλικίας από δύο (2) χρόνων και άνω, πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικές διευκολύνσεις ύπνου. Μπορεί, εάν υπάρχουν χώροι, να διαθέτει ξεχωριστές αίθουσες ανάπαυσης και ένα κρεβατάκι (ντιβάνι) για κάθε παιδί. Ανάμεσα στα κρεβατάκια να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον ενενήντα (90) εκατοστά. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι επιτρεπτή η χρήση αίθουσας απασχόλησης για το σκοπό αυτό, νοούμενου ότι γίνονται κατάλληλες διευθετήσεις ώστε, κατά την ώρα του ύπνου, η αίθουσα να μην χρησιμοποιείται για την απασχόληση παιδιών και ότι, μετά την ανάπαυση των παιδιών, είναι δυνατή η γρήγορη και εύκολη επαναφορά του χώρου σε αίθουσα απασχόλησης. Η ίδια αίθουσα απασχόλησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δωμάτιο σίτισης. Ο Σταθμός πρέπει να διαθέτει ειδικές αίθουσες απασχόλησης, η αναλογία του εμβαδού των οποίων να μην είναι μικρότερη των δύο (2) τ.μ. για κάθε παιδί.

Στις αίθουσες απασχόλησης δεν περιλαμβάνονται οι διάδρομοι, ή/και άλλοι βοηθητικοί χώροι.

Οι αίθουσες απασχόλησης, θα πρέπει να διαθέτουν χώρο για γωνιές με παιγνίδια και δραστηριότητες για προαγωγή της ανάπτυξης και κοινωνικοποίησής τους, ανάλογα με την ηλικία τους. Τα έπιπλα και ο άλλος εξοπλισμός του Σταθμού πρέπει να είναι ανάλογου μεγέθους σε σχέση με το ανάστημα και την ηλικία των παιδιών και χωρίς αιχμές ή άλλες ιδιότητες που είναι επικίνδυνες για την υγεία ή την ασφάλεια των παιδιών. Ο Σταθμός πρέπει να εξοπλίζεται και να διατηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με τους κανόνες και τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών και των αρχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Σε περίπτωση που οι αίθουσες απασχόλησης έχουν εμβαδό μεγαλύτερο από όσο απαιτείται για κάλυψη των ομάδων των παιδιών, θα πρέπει να τηρείται αυστηρά η μέγιστη αναλογία των παιδιών, ανάλογα με την καθορισμένη για την κάθε ηλικία. Σε περίπτωση που οι αίθουσες απασχόλησης είναι μικρότερες τότε η αναλογία των παιδιών θα πρέπει να είναι ανάλογη με το εμβαδόν της αίθουσας έτσι που να αντιστοιχούν δύο (2) τ.μ. για κάθε παιδί.

Εάν φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να υπάρχει άνεση χώρου για τις ανάγκες των παιδιών αυτών.

Ο Σταθμός πρέπει να διαθέτει:

 • καθαρά και κατάλληλα εξοπλισμένα αποχωρητήρια και νιπτήρες και σε τέτοιο αριθμό, ώστε κάθε αποχωρητήριο και νιπτήρας να χρησιμοποιείται κατ’ ανώτατο όριο από δεκαπέντε (15) παιδιά.
 • Οι χώροι υγιεινής πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο φυσικό/τεχνητό εξαερισμό και να έχουν ασφαλές, μη ολισθηρό δάπεδο και το πάτωμα, οι τοίχοι και η οροφή να είναι κατασκευασμένα από τέτοια υλικά που να καθιστούν δυνατή την αποτελεσματική καθαριότητα και απολύμανση των χώρων.
 • Οι νιπτήρες, πρέπει να βρίσκονται σε προθάλαμο έξω από τις τουαλέτες και πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ζεστό και κρύο νερό συνεχούς ροής, το οποίο να ρυθμίζεται αυτόματα σε ακίνδυνη θερμοκρασία. Στο χώρο πρέπει επίσης να βρίσκονται και μέσα καθαρισμού και στεγνώματος, κατά προτίμηση μιας χρήσης.
 • Οι τουαλέτες και οι νιπτήρες πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο ανάστημα των παιδιών.
 • Τουλάχιστον ένας νιπτήρας και ένα αποχωρητήριο πρέπει να εξυπηρετεί παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό αποχωρητήριο και νιπτήρα για το προσωπικό.

Όταν ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθμός παρασκευάζει φαγητό, πρέπει να διαθέτει κουζίνα κατάλληλα εξοπλισμένη για την ετοιμασία, τη διατήρηση και το σερβίρισμα του φαγητού που παρέχεται στα παιδιά.

Η κουζίνα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος σίτισης.

Όταν τα παιδιά φέρνουν φαγητό από το σπίτι τους πρέπει να παρέχονται κατάλληλες διευκολύνσεις για την αποθήκευση του στην κουζίνα.

Σε περίπτωση που στα παιδιά παρέχεται μεσημεριανό γεύμα στο Σταθμό τότε πρέπει να διασφαλίζονται διευκολύνσεις για παροχή ζεστού φαγητού.

Απαιτείται ξεχωριστός εξωτερικός χώρος – αυλή για τα βρέφη και τα νήπια. Η αναλογία είναι 2,5 τμ για κάθε βρέφος και 5,00 τμ για κάθε νήπιο. Οι εσωτερικοί χώροι και τα πατάρια δεν μπορούν να υπολογιστούν ως αυλή. Όσον αφορά τους εξωτερικούς χώρους ο Παιδοκομικός Σταθμός πρέπει να διαθέτει:

 • Αυλή κατάλληλα περιφραγμένη και ασφαλή. Η είσοδος στο τεμάχιο του σταθμού θα πρέπει να είναι με διπλή καγκελόπορτα και ενδιάμεσο ελεγχόμενο χώρο εισόδου. Η 2η καγκελόπορτα να είναι ελεγχόμενη με θυροτηλέφωνο.
 • Στην αυλή πρέπει να τοποθετηθεί εξοπλισμός για απασχόληση ανάλογη με τις ηλικίες των παιδιών που να συμβάλλουν στη σωματική, πνευματική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξή τους
 • Στην αυλή θα πρέπει να εγκατασταθούν δάπεδα κατάλληλα για ασφαλή χρήση των παιδότοπων.
 • Τα έπιπλα και ο άλλος εξοπλισμός του Σταθμού πρέπει να είναι ανάλογου μεγέθους σε σχέση με το ανάστημα και την ηλικία των παιδιών και χωρίς αιχμές ή άλλες ιδιότητες που είναι επικίνδυνες για την υγεία ή την ασφάλεια των παιδιών.
 • Ο Παιδοκομικός Σταθμός πρέπει να εξοπλίζεται και να διατηρείται με τέτοιο τρόπο ώστε να συνάδει με τους κανόνες και τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών και των αρχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Οι χώροι και οι καθαρές επιφάνειες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Κοινοτικού ΠαιδοκομικούΣταθµού που δίνονται στον παρακάτω πίνακα αποτελούν τις ελάχιστες καθαρές επιτρεπόµενες επιφάνειες και περιλαµβάνουν κτιριολογικά προγράµµατα:

α) βρεφονηπιακού σταθµού δυναµικότητας 16 βρέφη

β) παιδικού σταθµού δυναµικότητας 24 νηπίων

Κάθε Μονάδα µπορεί να φιλοξενεί µόνο βρέφη ή µόνο νήπια ή βρέφη και νήπια µαζί (παιδιά).

 1. Γραφείο της Διευθύντριας και Γραμματείας
 2. Γραφείο προσωπικού
 3. Ιατρείο
 4. Γυµναστήριο: Το γυµναστήριο  εξοπλισµένο µε παιχνίδια, στρωµατάκια κ.ά. ειδικά για την ηλικία των παιδιών.
 5. Κουζίνα
 6. Εστιατόριο-Τραπεζαρία
 7. Χώρος στον οποίο θα αλλάζονται τα βρέφη
 8. Μικρά µπανάκια µε τουαλέτες και νιπτήρες για τα νήπια
 9. Αποθήκη για τα υλικά κατασκευών
 10. 4 -1 τάξεις σε χρήση (ανάλογα τον αριθμό των παιδιών)
 11. Αίθουσα Μουσικής
 12. Αίθουσα Πληροφορικής
 13. Κοιτώνες µε κρεβατάκια
 14. Κήπος µε ασφαλή µεγάλα παιχνίδια π.χ. Κούνιες
 1. Είσοδος Αναµονή: Περιλαµβάνει ιδιαίτερο χώρο για τα καροτσάκια όταν φιλοξενεί περισσότερα από 10 βρέφη ταυτόχρονα.
 2. Τάξεις: Κάθε τάξη μπορεί να φιλοξενεί 16 βρέφη ή 24 νήπια ή 22 παιδιά μικτών ηλικιών.
 3. Χώρος Προσωπικού: Απαιτείται όταν εργάζονται περισσότερα από 6-7 άτοµα προσωπικό. Περιλαµβάνει πάγκο για παρασκευή ροφήµατος.
 4. Μόνωση: Χώρος όπου παραµένει κάποιο παιδί όταν αρρωστήσει ξαφνικά µέχρι να το παραλάβουν οι γονείς τους. Πρέπει να επιβλέπεται άνετα από το προσωπικό για την ασφάλεια και την υποστήριξη του παιδιού και να είναι σχεδιασµένο µε τρόπο που να µη φοβίζει ή κάνει το παιδί να αισθάνεται αποµονωµένο.
 5. Χώροι Υγιεινής Προσωπικού Κοινού: Περιλαµβάνει 1 WC νιπτήρα ανά 8 άτοµα προσωπικού, ένα DS ανά 12 άτοµα και αποδυτήρια (Locker) για κάθε εργαζόµενο.
 6. Αίθουσα Ύπνoυ Βρεφών: Περιλαµβάνει κρεβατάκια ύπνου, ράφια ή ερµάρια για προσωπικά είδη των παιδιών και χώρο για παιχνίδι στο πάτωµα. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 16 το πολύ βρέφη.
 7. Αίθουσα Απασχόλησης Βρεφών: Χρησιµοποιείται από τα µεγαλύτερα βρέφη και περιλαµβάνει πάρκα, καθισµατάκια, τραπεζάκια και ράφια. Ο χώρος µπορεί να χρησιµοποιείται και σαν τραπεζαρία. Κάθε αίθουσα σχεδιάζεται για 16 το πολύ βρέφη.
 8. Χώρος Αλλαγών Λουτρού Βρεφών: Ο χώρος αυτός έχει άµεση σχέση µε τις αίθουσες ύπνου βρεφών για αυτό και πρέπει να έχει οπτική επαφή µε αυτές, ώστε να επιβλέπονται τα άλλα παιδιά κατά τη διάρκεια της αλλαγής. Περιλαµβάνει µεγάλους νιπτήρες ή παιδικά λουτρά, πάγκους για άλλαγµα και ερµάρια για τη φύλαξη ρουχισµού. Θα υπάρχει πρόβλεψη για την εύκολη αποκοµιδή απορριµµάτων, όχι όµως µέσω των χώρων παραµονής και σίτισης των παιδιών.
 9. Χώρος Παρασκευής Γάλακτος: Πρέπει να βρίσκεται κοντά στους χώρους των βρεφών. Περιλαµβάνει πάγκο µε νεροχύτη, ηλεκτρικά µάτια, ψυγείο και ντουλάπια.
 10. Αίθουσα Απασχόλησης Νηπίων: Περιλαµβάνει τραπεζάκια, καθισµατάκια και ράφια ερµάρια για παιχνίδια υλικά. Ο χώρος µπορεί να χρησιµοποιείται και σαν τραπεζαρία εφόσον δεν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τη λειτουργία αυτή. Όταν ο Παιδοκομικός Σταθμός έχει περισσότερες από µια αίθουσες απασχόλησης νηπίων καλό είναι να υπάρχει η δυνατότητα να ενοποιούνται ανά δύο.
 11. Αίθουσα Ύπνου Νηπίων: Περιλαµβάνει κρεβατάκια και ράφια ή ερµάρια ή κρεµάστρες.
 12. Χώρος WC/Λουτρού Νηπίων: Πρέπει να βρίσκεται κοντά στις αίθουσες των νηπίων που εξυπηρετεί. Περιλαµβάνει παιδικά είδη υγιεινής: ένα WC ανά 10 νήπια, ένα νιπτήρα ανά 6 νήπια και ένα DS ή παιδικό λουτρό ανά 20 νήπια. Σε Σταθμούς µε περισσότερες από δύο αίθουσες απασχόλησης νηπίων, οι χώροι WC λουτρού µπορούν να οµαδοποιούνται ώστε να είναι κοινοί για δύο το πολύ αίθουσες.
 13. Τραπεζαρία: Όταν υπάρχει ιδιαίτερος χώρος φαγητού, θα περιλαµβάνει τραπεζάκια και καθισµατάκια. Θα πρέπει να έχει καλή σύνδεση µε την κουζίνα και αν είναι δυνατόν να µπορεί να ενοποιείται µε την αίθουσα των νηπίων που εξυπηρετεί. Η τραπεζαρία µπορεί να εξυπηρετεί δύο αίθουσες νηπίων, το σερβίρισµα του φαγητού όµως σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται τµηµατικά.
 14. Κουζίνα: Το εµβαδόν που αναφέρεται, αντιστοιχεί στην περίπτωση ελάχιστης εγκατάστασης για φύλαξη και ζέσταµα φαγητού που παίρνουν τα παιδιά από το σπίτι τους ή έρχεται από υπηρεσίες Catering. Περιλαµβάνει πάγκο µε νεροχύτη, ηλεκτρικά µάτια, ψυγείο και ερµάρια. Στην περίπτωση που παρασκευάζεται φαγητό στο Σταθμό, η κουζίνα πρέπει να είναι αναλόγων διαστάσεων, να διαθέτει ανάλογη µε τον αριθµό των µερίδων εστία ένα τουλάχιστον φούρνο, διπλές βαθιές λεκάνες πλύσης µαγειρικών σκευών από λείο αδιαπότιστο υλικό, ηλεκτρικό ψυγείο, πάγκους προετοιµασίας και ερµάρια. Μπορεί να διαθέτει και ηλεκτρικό πλυντήριο πιάτων. Οι χώροι της κουζίνας θα εξαερίζονται καλά µε κατάλληλο σύστηµα εξαερισµού. Θα υπάρχει χώρος συγκέντρωσης απορριµµάτων και δυνατότητα άµεσης αποκοµιδής τους.
 15. Αποθήκη Τροφίµων: Περιέχει ράφια και ερµάρια για τη φύλαξη των τροφίµων. Μπορεί να συνδυαστεί µε το χώρο της κουζίνας µε ανάλογη αύξηση της επιφάνειάς της.
 16. Πλυντήριο Σιδερωτήριο: Περιλαµβάνει ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων, ηλεκτρικό στεγνωτήριο (προαιρετικά), νεροχύτη, σιδερωτήριο και ράφια ερµάρια.
 17. Οι χώροι που εξυπηρετούν τα Νήπια µε αναπηρία, (προσβάσεις, διάδροµοι, αίθουσες, χώροι υγιεινής, περιβάλλων χώρος κλπ) και ο εξοπλισµός τους, θα είναι σύµφωνοι µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές για τα άτοµα αυτά.