1.
Ομαλή λειτουργία της ορεινής κοινωνίας των κοινοτήτων Μαραθάσας

2.
Στήριξη των κοινωνικών ομάδων ανάλογα με τους στόχους της κάθε μίας εξ αυτών.
Οι στόχοι αυτοί κατηγοριοποιούνται ως ακολούθως:

  • Βιολογικοί (διατροφή και διατροφικές συνήθειες, οικογένεια, ασφάλεια και προστασία),
  • Ψυχολογικοί (ψυχαγωγία, αισθητική και ψυχική ανάταση),
  • Κοινωνικοί (ζητήματα και θέματα σχέσεων της συλλογικής ζωής), και τέλος,
  • Πολιτιστικοί (ανάπτυξη καλλιτεχνικής παιδείας, διευκόλυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό, αξιοποίηση του πολιτιστικού κεφαλαίου (υλικού και άυλου) της περιοχής ως παράγοντα ανάπτυξης ενεργοποίησης και ευημερίας των πολιτών).

3.

Ανάπτυξη, Διαφύλαξη, Καλλιέργεια:

  • «Συλλογικής συνείδησης», το πιο ουσιώδες οργανωτικό στοιχείο όχι τόσο για την ύπαρξη, όσο για τη λειτουργία και τη συνοχή της κοινωνικής ομάδας.
  • «Συλλογικής ταυτότητας», η οποία αντικατοπτρίζει το σύνολο των ατομικών ταυτοτήτων του κάθε μέλους της και τις αξίες που την διακατέχουν και την διαμορφώνουν (ατομικές, πολιτισμικές, κ.α.).

4.
Αδελφοσύνη και αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, με σεβασμό στην διαφορετικότητα και στην ανθρώπινη ύπαρξη, τα οποία αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής συνοχής

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc