Τα συμβαλλόμενα μέρη θέτουν ως υψηλή προτεραιότητα το ακόλουθο πλαίσιο δράσεων και αναλαμβάνουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία και δραστηριότητα για την προώθηση των παρακάτω:

1.
Λειτουργία Παιδοκομικού Σταθμού για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας

2.
Λειτουργία Πολυκέντρου Φροντίδας και Απασχόλησης για Παιδιά και Εφήβους στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Μαραθάσας

3.
Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας Καλλιτεχνικού Σχολείου στο Γυμνάσιο Πεδουλά ή σε άλλο κτίριο για τον σκοπό αυτό

4.
Λειτουργία Πολυκέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

5.
Δημιουργία Στέγης Ηλικιωμένων στο κοινοτικό κτίριο Γερακιών ή σε άλλο κτίριο για τον σκοπό αυτό και γενικά ανάπτυξης προγραμμάτων στήριξης ηλικιωμένων

6.
Δημιουργία Ξενώνα Νέων στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Οίκου ή σε άλλο κτίριο για τον σκοπό αυτό

7.
Aνάπτυξη Πανεπιστημιακής Σχολής/ Σχολών ή/και Ερευνητικού Κέντρου αξιοποιώντας τις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Πεδουλά ή/ και του Δασικού Κολλεγίου Προδρόμου (υψηλός στόχος του Δικτύου) και ως προς τούτου προώθηση άμεσα της εκπόνησης τεχνικής και οικονομικής Μελέτης ίδρυσης και λειτουργίας

8.
Όποιες άλλες δράσεις καταδειχθούν ως ωφέλιμες για την ορεινή κοινωνία των κοινοτήτων της Μαραθάσας

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc