Στόχος των προγραμμάτων είναι να δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και ικανότητές τους, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Οι δραστηριοτήτες του Πολυκέντρου είναι χωρισμένες στους παρακάτω άξονες:

1.
Δημιουργική Απασχόληση

2.
Ανοικτό Δημιουργικό Σχολείο

3.
Αθλητισμός

4.
Πολιτιστικό Τμήμα

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc