Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των Κοινοτικών Συμβουλίων Γερακιών, Οίκου, Μουτουλλά, Πεδουλά και Καλοπαναγιώτη

Τα Κοινοτικά Συμβούλια Γερακιών, Μουτουλλά, Οίκου, Πεδουλά και Καλοπαναγιώτη κατόπιν εισήγησης του Προέδρου τους, ενέκριναν το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, μέσα από το οποίο προβλέπεται η εγκαθίδρυση του  «Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης και Αλληλεγγύης Μαραθάσας» και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Κοινοτικού τους Συμβουλίου να το υπογράψει και να τους εκπροσωπεί στην εφαρμογή του.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων Γερακιών, κ. Μάριος Χαραλάμπους, Μουτουλλά, κ. Μαρίνος Χριστοδούλου, Οίκου,  κ. Χριστόδουλος Λάμπρου, Πεδουλά, κ. Μάριος Θεοχάρους και Καλοπαναγιώτη, κ. Λάμπρος Λάμπρου σε κοινή τους συνεδρία το Σάββατο 23 Μαΐου 2020, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οικίας Λαυρεντίου» στον Καλοπαναγιώτη συνυπέγραψαν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας συμφωνώντας το πλαίσιο εδραίωσης της μεταξύ τους συνεργασίας και την τήρηση και εφαρμογή του με αμοιβαίο σεβασμό.

Γραμματεία Διαχειριστικού Συμβουλίου Δικτύου Μαραθάσας.

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc