Δημιουργία Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας

Πρότυπο πλαίσιο λειτουργίας σύμφωνα με εκπαιδευτικές πρακτικές και την έγκριτη παιδαγωγική βιβλιογραφία από τον διεθνή χώρο

  • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα
  • Εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών με καινοτόμα στοιχεία και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό
  • Ασφαλές, φιλικό και στοργικό περιβάλλον

Σκοπός μας ΔΕΝ είναι απλά η φροντίδα και φύλαξη των παιδιών, αλλά να διασφαλίσουμε σωστή διαπαιδαγώγηση για τα πρώτα και τόσο σηµαντικά χρόνια της ζωής τους. Επιπλέον, να συμβάλουμε ουσιαστικά στην κοινωνικοποίηση, στη σωµατική και πνευματική ανάπτυξη, καθώς και στην ψυχική και αισθητική καλλιέργεια των παιδιών που κατοικούν στις ορεινές μας κοινότητες.

Σύμπραξη των Κοινοτικών Συμβουλίων Καλοπαναγιώτη, Μουτουλά, Πεδουλά, Οίκου & Γερακιών

Επικοινωνία

Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68 Καλοπαναγιώτης, 2862, Κύπρος

© Copyright - Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Μαραθάσας | Designed & Developed by NETinfo Plc