Σκοπός – Στόχοι

Ο Βρεφοπαιδοκομικός Σταθµός αποτελεί δοµή αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας µε στόχο:

  • Να αναπτύξει υψηλής ποιότητας υπηρεσιών φροντίδας, προσχολικής αγωγής και διαπαιδαγώγησης σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα για όλα τα παιδιά που διαµένουν ή φιλοξενούνται στην περιοχή, χωρίς αποκλεισµούς, διακρίσεις και εξαιρέσεις.
  • Να συµβάλλει (ή βοηθήσει) στη σωµατική, πνευµατική, συναισθηµατική και κοινωνική ανάπτυξή των παιδιών
  • Να ευαισθητοποιήσει τους γονείς πάνω σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.
  • Να βοηθήσει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
  • Να παρέχει σωστά ισορροπηµένη ηµερήσια διατροφή στα παιδιά.
  • Να διευκολύνει τους εργαζόµενους και τους άνεργους γονείς ενισχύοντας τις κρατικές πολιτικές που στοχεύουν στη συµφιλίωση της εργασίας µε την οικογενειακή ζωή, µε την ανάπτυξη ψηλής ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας εξαρτώµενων µελών της οικογένειας κ.α. µε επέκταση του ωραρίου τους ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόµενοι γονείς, κατά τις απογευµατινές ώρες, λειτουργία τα Σάββατα και κατά τον µήνα Αύγουστο.